error
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Text na czo?ówk?'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1267 : Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (latin1_swedish_ci,COERCIBLE) for operation 'like'
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Zaloguj się'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Ważne informacje'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Cudzoziemcy i kandydaci legitymujący się dokumentem uzyskanym za granicą'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Miejsca zaję% i adresy dziekanatów'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Wymagane dokumenty'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1267 : Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (latin1_swedish_ci,COERCIBLE) for operation 'like'
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Limity przyję% na studia'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Wykaz olimpiad'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1267 : Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (latin1_swedish_ci,COERCIBLE) for operation 'like'
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Opłaty za studia'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Kryteria kwalifikacji'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1267 : Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (latin1_swedish_ci,COERCIBLE) for operation 'like'
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Uchwała zmieniająca kryteria kwalifikacji'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Miejsce składania dokumentów - cudzoziemcy'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Informacje ogólne w języku ukraińskim'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Opłaty za studia - cudzoziemcy'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1267 : Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (latin1_swedish_ci,COERCIBLE) for operation 'like'
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Upoważnienie do złożenia dokumentów - WYŁĄCZNIE DLA CUDZOZIEMCÓW'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Oświadczenie rodziców - kandydat niepełnoletni'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1267 : Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (latin1_swedish_ci,COERCIBLE) for operation 'like'
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Deklaracja przystąpienia do egzaminu z j. angielskiego'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Deklaracja przystąpienia do egzaminu z j. polskiego'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod
 • 1273 : Unknown collation: ''
  SELECT id, typ, name, lang FROM ne_dblang WHERE kod like 'Oferta dla kandydata'AND (typ='' OR typ is null )AND (name='' OR name is null ) ORDER BY typ, name, kod